top of page
  • Facebook Social Icon
  • YouTube
  • Instagram
For English scroll down

Wil je jouw kind voor muziekles inschrijven. Beginnen met een instrument? Of wil je zelf de draad weer oppakken? 

In onze praktijk kun je rustig met een instrument kennismaken.

In een kleine groep samen met je kleuter of peuter spelenderwijs de eerste stappen in de muziek zetten?  Denk aan zingen, dansen, bodypercussie, etc.  

Als je je meer wilt verdiepen in muziek en/of al een instrument kunt bespelen hebben we een speciaal jong-talent-traject.

Dat houdt in: Lessen op professioneel niveau, individueel samengesteld lesprogramma, participatie in podium- en samenspelactiviteiten, mogelijkheid tot samenwerking jong-talent-opleiding Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Docenten:

Marco Bons - dirigent, violist, pianist, al dertig jaar ervaring met werken in jeugd- en cultuureducatie oa Rotterdams Hellendaal Vioolinstituut.

Alexandra Bons-Mashina - eerste violist Residentie Orkest

Locaties:

Voor eerste kennismaking, organisatie, postadres: Stichting Podium Calliope 

Calliopestraat 39, 2511 GE  Den Haag

Viool- en pianolessen: Duitse Kerk. 

Bleijenburg 3B, 2511 VC   Den Haag

KOO kunstonderwijs

Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag.

Vaste lestijden tussen 13:30 en 18:00 uur op Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag tussen 11:00 en 14:00 uur. Lessen worden gegeven in Nederlands, Engels, Russisch, Duits.

 

Contactpersoon: Marco Bons

06 5180 4667

070 77 908 98

marcobonsctr@gmail.com

calliopemuziek@gmail.com

www.podiumcalliope.com

Do you want to register your child for music lessons? Start with an instrument? Or do you want to pick up the thread yourself?

​To start: In our practice you can quietly get acquainted with an instrument. Taking the first steps in music in a small group with your preschooler or toddler. Think of singing, dancing, body percussion, etc. ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

If you want to learn more about music and/or if you can already play an instrument we have a special young talent trajectory. ​ This means: Lessons at a professional level, individually composed lesson programme, participation in stage and ensemble activities, possibility of collaboration young talent training Royal Conservatoire The Hague. ​

 

Teachers: Marco Bons - conductor, violinist, pianist, thirty years of experience working in youth and cultural education, including the Rotterdam Hellendaal Violin Institute. Alexandra Bons-Mashina - first violinist

Residentie Orkest ​

 

Locations:

For first acquaintance, organisation, postal address:

Stichting Podium Calliope

Calliopestraat 39, 2511 GE The Hague ​

 

Violin and piano lessons: German Church. Bleijenburg 3B, 2511 VC The Hague ​

 

KOO art education Prinsegracht 27, 2512 EW The Hague. ​

 

Fixed lesson times between 13:30 and 18:00 on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday between 11:00 and 14:00. Lessons are given in Dutch, English, Russian, German.

Contact: Marco Bons

06 5180 4667

070 77 908 98

marcobonsctr@gmail.com

calliopemuziek@gmail.com

www.podiumcalliope.com

bottom of page